És molt important no donar l´esquena a l’emergència climàtica i a la sostenibilitat constructiva, sabent que el que decidim sobre el nostre territori afectarà directament al nostre present i futur.

Cal revisar on urbanitzem, com construïm i els drets públics urbanístics.

Comencem el 2021 i al costat de la masia de Can Pau Martí, entre c/ Gaudí i c/Gavà es pretenen construir 28 nous habitatges bifamiliars sense deixar zones verdes i sense cedir espais per ús públic.

Hem presentat al·legacions a aquesta proposta. Aquesta zona està encara per urbanitzar i per tant hauria de cedir com a mínim el 10% d’aprofitament urbanístic. Tampoc es té en compte la llei de promoció de l´habitatge aprovada pel govern de la Generalitat el 2019, ja que no s´aplica l´article 13 de “mesures urgents per millorar l´accés a l´habitatge” que suposa el 30% del construït per habitatge de protecció pública.

Demanem que l´equip de Govern apliqui la llei tal com explica, també, l´informe de la Diputació: “programa d’actuació municipal d´habitatge de 2019:

·Fer més heterogeni el parc d’habitatges, baixar els llindars de superfície per potenciar el plurifamiliar i el de petita dimensió.   
· Modificació del POUM (per possibilitar:) o Augment del parc d’habitatge de lloguer. o Incidir en el mercat de l’habitatge perquè aquest sigui més accessible i respongui a les necessitats de la població.                                                   
· Afavorir l’emancipació i evitar la fuga de gent jove, i el retorn dels joves que van marxar.”

Insistim en el fet que créixer no és sinònim de viure millor ni de prosperitat, com ens volen fer creure. Seguim treballant per aconseguir habitatge digne amb preus dignes, pels serveis bàsics públics de qualitat, i compromesos amb el nostre entorn, la nostra vida.