Un poble es defineix per com té cura dels seus grans

El 2018 l’Ajuntament de Begues va adjudicar directament la gestió del futur Centre d’atenció a la gent gran a l’empresa SUMAR, sense concurs públic i sense tenir en compte altres possibles propostes.

Exceptuant el Centre de Dia, el projecte aprovat és conceptualment molt diferent del que s’havia plantejat el 2010. La principal diferència rau en el fet que llavors es va pensar en persones autònomes que poden viure soles però amb necessitat de suport, mentre que ara es tracta més aviat d’una residència. Trobem encertada la idea de construir unitats de convivència, malgrat que la millor opció seria la mixta, incloent-hi també algun habitatge dotacional. Tanmateix, el projecte proposa habitacions de 12 m² que a parer nostre són massa petites i contempla l’oferta de places privades, fet que ens sorprèn i que no compartim.

Considerem imprescindible que abans que s’inauguri el Centre, s’organitzi una exposició pública del projecte, per tal de resoldre els dubtes que qualsevol usuari futur pugui tenir per decidir com vol viure el seu futur. També cal que l’Ajuntament defineixi com gestionarà l’equipament, quins preus s’hauran de pagar i amb quins criteris, especialment per a les persones amb dificultats econòmiques.

Des de Begues en Comú pensem que aquest és un projecte necessari i importantíssim pel nostre municipi i que la població mereix rebre molta més informació i respostes. La participació i el diàleg han de ser part fonamental de qualsevol projecte públic.

No volem una residència de luxe, volem una residència que s’adapti als ingressos de cadascú i que prioritzi aquelles persones que ja no poden viure soles i no poden pagar algú que les atengui a casa.