Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei parla de les obligacions de l´ajuntament:

  1. (…) han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic (…) facilitadors de dades i documents autèntics (…)
  2. El sistema integral a què fa referència l’apartat 2 ha de permetre a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació pública, amb la finalitat de fomentar-ne el coneixement i de facilitar la participació i col·laboració responsable en els assumptes públics (…)

En els últims mesos, des de mitjans del 2020, hem tingut problemes per obtenir informació. Entre d´altres hem demanat dades pressupostàries per l´elaboració del pressupost de 2021. Informació que ens era necessària per presentar al·legacions i suggeriments. Les respostes les hem rebut el 16 d´abril del 2021, totalment fora de termini i denegant la informació. 

Ja a l´any 2016 i posteriorment al 2019, les companyes d´Entesa-ICV van aconseguir les resolucions de la GAIP ( comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública), on ens donaven la raó. Tenim dret a tota la informació, en temps i forma, per fer la nostra feina com a regidores, entre d´altres: fer el seguiment i fiscalització dels diferents òrgans de govern: alcaldia, juntes de govern i ple.

No és un capritx voler tenir tota la informació necessària, és la nostra obligació per poder desenvolupar la nostra tasca essencial. Qui interpreti això com a falta de respecte, està totalment equivocat. L´objectiu de tot representant polític és fer una gestió clara, justa i transparent, en defensa del bé comú.

És necessari apropar les institucions a la ciutadania, és la nostra feina.

Seguim treballant!