Sentència TSJC: la gestió de SUMAR del Centre de Dia, qüestionada

L’adjudicació directa a l’empresa SUMAR de la gestió del centre de dia i unitats de convivència per la Gent Gran, realitzada al 2018, pot ser qüestionada d´acord amb una sentència contra l´Aj. d’Esparreguera, per adjudicar directament a l’empresa SUMAR la gestió d´una residència.

A la sentència de 25.01.21 al punt segon de “fallamos” diu: “2º.- Estimar el recurso interpuesto por (ERC i CUP) (…) contra el Acuerdo del Pleno de 18 de octubre de 2017 del Ay. de Esparreguera (…) la aprobación del cambio de gestión directa del propio Ayuntamiento a gestión directa por SUMAR (…) actos que quedan anulados por ser contrarios al ordenamiento jurídico.”

Entesa Begues -ICVerds ja van qüestionar-ho al 2018:  “S’adjudica directament la gestió del centre a l’empresa SUMAR, sense concurs públic. Això passa, entenem, perquè l’Ajuntament de Begues s’ha fet accionista de l’empresa. Ens preguntem:

• Per què no s’ha fet concurs públic? És més democràtic. No hi ha més empreses a Catalunya que puguin gestionar el projecte?”

• I també deien: “Els càlculs que ens interessen, ja que ho contemplen tot, s’han fet suposant que els usuaris que passin 8 h al centre de dia pagaran 250 €/mes, i els que hi passin mitja jornada pagaran 110 €/mes i que qui visqui en una unitat de convivència pagarà 1.715 €/mes. Ho trobem excessiu, no tothom pot fer front a aquestes despeses.”

Vista aquesta sentència considerem que és més adient que l’Ajuntament es faci càrrec  directament de la gestió, i si no és així, que es faci un concurs públic per triar la millor empresa perquè gestioni aquest servei.

No volem una residència de luxe, volem una residència que s’adapti als ingressos de cadascú i que prioritzi aquelles persones que ja no poden viure soles.

Un poble es defineix per com té cura dels seus grans.