Intro

Els locals d’oci nocturn, discoteques, sales de concert, bars, bars musicals, festivals, etcètera són espais de trobada i relació que, com molts altres espais d’aquesta mena, de vegades es converteixen en l’escenari de comportaments que impedeixen que tothom pugui gaudir-ne igual. La violència sexual o l’amenaça de patir-la és una de les formes prioritàries de limitació d’accés als espais públics en clau d’igualtat per a les dones.

L’Enquesta de violència masclista de Catalunya 2017 mostra que les agressions sexuals envers les dones per part de persones conegudes o desconegudes (que no són parella o exparella) es produeixen en àmbits diferents (en el transport, l’espai públic, cases d’amics, centres esportius, l’escola, el lloc de feina, espais d’oci nocturn, etcètera). Així, doncs, analitzant les dades obtingudes en l’enquesta esmentada, segons el tipus d’agressió, l’any 2016 a Barcelona els intents de violació es van produir a casa de la dona; el 56,69% de les violacions es van produir a l’espai públic; el 55,52% dels tocaments sexuals
amb violència es van cometre a l’espai públic, i el 29,29% dels mateixos tocaments
es van produir a espais d’oci. Per acabar, pel que fa als tocaments sexuals sense violència, el 42,34% es van produir en el transport públic i el 31,03%, en espais d’oci.

Aquestes dades i altres ens revelen que els locals d’oci nocturn, igual que la resta d’espais que habitem, són espais on es poden produir agressions sexuals o comportaments abusius de tipus sexual. Però sobretot poden ser espais de captació i apropament que poden acabar en una agressió sexual a l’espai públic, el transport públic o un domicili, els llocs on amb més freqüència es produeixen aquestes mostres de violència de gènere.

Per aquest motiu, el protocol reserva per a les persones responsables i treballadores dels locals d’oci nocturn un paper que consisteix a detectar situacions potencialment perilloses o incòmodes i a atendre les víctimes, quan s’ha produït una agressió, a fi de garantir que aquests espais tinguin un rol actiu contra la violència masclista, igual que ho fan altres actors socials, culturals i polítics de la ciutat. Amb aquest objectiu central és imprescindible que:

  1. El sector empresarial actuï de manera conjunta i consensuada per establir formes d’actuació i prevenció que siguin efectives i útils per al sector per augmentar la qualitat dels serveis que ofereixen.
  2. El sector empresarial sàpiga que moltes de les agressions i abusos sexuals que recollim en aquest protocol són delictes recollits al Codi penal i que, per tant, cal una actuació responsable per part dels agents empresarials de l’oci nocturn.

Per tot això, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat el Protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat i ha dut a terme un contrast i n’ha valorat la viabilitat en col·laboració amb diversos espais i associacions d’oci nocturn de la ciutat per garantir-ne la implementació.

Descarrega el protocol complet aquí