Pressupostos 2020 i molt més!

Hi ha hagut un retard important en la presentació dels pressupostos i trobem a faltar una sessió oberta a la ciutadania, per explicar les partides, tal com fan ajuntaments veïns. La societat exigeix una participació activa en els afers municipals. Però no hi ha cap partida participativa, que es decideixi segons les propostes prioritzades per la ciutadania.

Celebrem els estudis per implementar la Tarifació Social i esperem que siguin en tots els serveis municipals i que es posin en marxa aviat. També l’estudi del Porta a Porta.

Augmenten els ingressos ordinaris en 702.249.63 €. Es preveu recaptar 271.000€ més d’IBI i 222.000€ per plusvàlua. Sempre s’ha recaptat molt més del pressupostat, alguns anys al voltant d’1 milió € addicional. Com s’ha pujat un 6.6% l’IBI possiblement la recaptació serà encara superior.

Ens sobta que no hi hagi cap partida per posar en marxa el centre de dia i unitats de convivència; si com diu l´equip de govern, serà actiu a l’inici del 2021, serà necessària una partida important, que ja podríem reservar.

També trobem a faltar una partida d’estalvi per resoldre el problema de les línies elèctriques que creuen el poble; no veiem cap ajut ni subvenció (ICAEN, etc.) que ajudi al finançament.

No es diu res del casal de joves.

En general, trobem que incrementen poc les partides de caire social.

Les inversions en campanyes ens semblen excessives. Podríem passar directament a invertir en projectes; tenim una ciutadania conscienciada, social i ambientalment.

En aquests dies tan difícils deguts al COVID-19, veiem com la majoria compleix amb les mesures dictades, els joves s’ofereixen per ajudar i els treballadors imprescindibles continuen prestant servei. Ens reafirma en el que sempre hem dit: som un poble complidor i solidari. Gràcies i cuidem-nos.

Seguim!