Les nostres propostes

Eix natural

No hi ha planeta B

1. Treballar per un aprofitament forestal i agrícola sostenible i modern potenciant la biomassa i la silvopastura amb nous ramats i corrals, així com el manteniment de camins i accessos a masies i franges forestals que envolten el sòl urbà. És una oportunitat única per generar treball en les empreses derivades.

2. Consolidar i donar valor a la Taula pel Clima de Begues que participarà de l’elaboració del Pla del Medi Ambient i promoure les comunitats energètiques.

3. Reduir la despesa energètica aplicant el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

4. Posar plaques solars als edificis públics i promoure la recollida d’aigües pluvials i el compostatge. Vetllar perquè les construccions siguin amables amb la biodiversitat del nostre entorn.

5. Fer recollida selectiva d’escombraries porta a porta promovent el residu zero.

6. Consolidar el cinturó agrícola al voltant del poble.

7. Implantar nous horts urbans a diferents indrets del poble potenciant també l’autoconsum i les cooperatives amb produccions locals i de proximitat.

8. Fer valdre el preuat patrimoni arquitectònic, històric i cultural local. Cal aprovar definitivament el Catàleg de Patrimoni.

9. Aplicar bonificacions fiscals a propietats amb edificis catalogats.

10. Protegir el patrimoni paisatgístic i natural de l’ecocidi capitalista i elaborarem un Pla d’Arbrat.

11. Elaborar el Pla General d’Ordenació Urbana per fer possible un planejament urbanístic més sostenible i eficient per poder promoure amb urgència l’habitatge públic, adaptant-nos de forma urgent a les noves lleis d’habitatge.

12. Vetllar perquè el Pla Director d’Ordenació Urbana Metropolità s’adapti a les necessitats de Begues.

13. Actualitzar el Pla de Mobilitat per continuar donant prioritat a la mobilitat no motoritzada i suprimir les barreres arquitectòniques.

14. Soterrar les línies elèctriques!

Eix social

Cuidem-nos!

15. Elaborar el Pla Local d’Habitatge que afavoreixi l’habitatge públic sostenible, protegit i de lloguer. Cercar alternatives d’ús per l’habitatge buit adaptant-nos de forma urgent a la nova Llei d’Habitatge.

16. Ampliar els recursos econòmics de Serveis Socials per atendre millor les necessitats de les persones més vulnerables i en risc d’exclusió social, adaptant-nos de forma urgent a les noves lleis d’habitatge.

17. Aplicar la Tarifació Social en tots els serveis públics municipals.

18. Promoure el bus nocturn, el bus interurbà i el transport compartit.

19. Crear l’oficina d’igualtat i diversitat LGTBIQ+.

20. Implantar la xarxa de refugis climàtics a Begues amb el Centre Cívic com a edifici de referència.

21. Promoure el projecte “Begues Poble Solidari”, amb un programa continu real i estable destinat a promoure i aixoplugar el voluntariat i la solidaritat, conjuntament amb la casa Ofala (CEAR Begues).

22. Dinamitzar el Centre de Dia i promourem habitatges tutelats d’acord amb les necessitats actuals.

23. Recuperar el Projecte de Casal de la Gent Gran.

24. Promourem el Consell de Joves amb pressupost i decisions vinculants.

25. Construir un veritable Casal de Joves.

Eix innovador

Reinventem-nos!

26. Crear un espai per a l’emprenedoria creant el primer coworking municipal.

27. Apostar clarament pel comerç de proximitat i dotar d’eines, recursos i acompanyament orientat als resultats, amb programes d’assessorament per adaptar, transformar i optimitzar els negocis.

28. Crear una oficina d’atenció energètica de consulta i assessorament tècnic per a la ciutadania.

29. Activar bonificacions fiscals a les iniciatives de sostenibilitat ambiental de les empreses locals.

30. Aplicar polítiques actives d’ocupació i activitat econòmica mitjançant l’oficina d’ocupació local amb projectes relacionats amb el nostre entorn agrícola i forestal.

31. Promoure la formació digital per totes les edats.

32. El Centre Cívic i la Biblioteca han de ser l’eix vertebrador de la cultura beguetana, obrint tots els dies de la setmana, amb una programació amb molt de flow, estable, de teatre, música i cinema.

33. Engegar programes d’educació ambiental a les escoles amb recursos econòmics i professionals.

34. Elaborar un projecte global per a la zona esportiva amb usos definits per a vianants, cotxes i àrea d’esbarjo de persones i gossos (pet friendly).

35. Promoure l’skate i l’scooter amb tallers de construcció de rampes.

36. Actualitzar el Pla de Gestió d’Esport.

37. Garantir uns mitjans de comunicació públics i de qualitat amb la creació d’un Consell de Comunicació obert, participatiu, autònom i dotat de recursos.

38. Elaborar i posar en marxa el Pla de Gestió Cultural conjuntament amb les entitats per a la dinamització cultural i social.

39. Recuperar el Consell de la Festa Major, que serà inclusiva i per a totes les edats.

40. Promoure una necessària democratització de l’accés a la informació pública i potenciar la participació ciutadana real i de tots els grups polítics en els afers públics del poble.