Comencem el nou curs 2021-22 i l´equip de govern segueix sense donar respostes concises a temes tan importants com per exemple:
1_quan s´obrirà el centre de la Gent Gran i amb quines condicions? Com serà el funcionament intern? Com funcionarà l’organització i direcció del servei? Quins preus tindran els usuaris?
2_quan gaudiran d’un espai digne i autogestionat els joves de Begues?

Tenim l’Hostal del Bosc enderrocat, la Sala Annexa del Bar (zona esportiva) privatitzada des de fa 7 anys, l´antic ambulatori mal condicionat i inversions inútils.

El 2006 es va realitzar una inversió de 160.000€ per adaptar la sala annexa, però a la legislatura 2011-15, l’actual equip de govern, la va privatitzar, perdent l’espai per la gent jove que li donava ús freqüent.

Ara ens trobem que tenim una promesa d’un espai nou al «magatzem de la piscina exterior». S´ha decidit sense la participació activa dels joves, amb una inversió  incoherent inicial de 103.520€, d’estudi i adequació de l’espai i incomplint del Pla Local de Joventut, que té com un dels seus objectius principals la creació del nou casal.

NO és acceptable oferir als joves un espai de 50 m², que té com a ús actual el de magatzem.

L´equip de govern va col·locar el cartell de la construcció d´habitatges públics i de la construcció del casal per la gent jove el 2019, just abans de les eleccions! No hi ha absolutament res construït. Saben que els tempos que es necessiten per aprovar els plans parcials i les seves modificacions són llargs, per què prenen el pèl a la gent amb publicitat enganyosa?

Quants anys estaran els joves de Begues utilitzant com a “espai puntual” un magatzem? 

Han tingut a les seves mans 10 anys de govern. Quants anys més estaran la gent gran i els joves sense espai propi?

Seguim treballant per un Begues per a totes.