Benestar

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, sense opressió ni explotació, i en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què vivim no ens assegura una vida digna. Les persones necessitem tenir les nostres necessitats bàsiques cobertes (habitatge, sanitat, ensenya­ment…), per tal de poder desenvolupar tot el nostre potencial, siguem joves, adults o gent gran. Siguem dones, homes o allò que vulguem ser. Vinguem d’aquí o d’allà.

— Donarem suport a les entitats esportives locals, impulsant els esports inclusius, minoritaris i femenins i millorarem la
coordinació entre les entitats i l’eficiència en els equipaments.
— Recuperarem la Jornada de l’Esport Beguetà i organitzarem una jornada esportiva amb altres municipis per donar a conèixer altres esports.
Això va d’esport

— Convertirem el Centre Cívic en el motor cultural del poble. Programarem una oferta plural i àmplia d’activitats, consensuada amb les entitats locals i n’ampliarem l’horari.
Això va de cultura

— Crearem un Casal autogestionat de joves.
Això va de joventut

— Aplicarem una tarifició social en funció de la renda per als equipaments municipals.
— Crearem un programa d’activitats per a infants, especialment aquells en risc d’exclusió social, en els equipaments municipals.
Això va de serveis socials

— Plantejarem una nova proposta, consensuada amb les entitats, d’un espai diferent de l’actual amb millor accessibilitat per la gent gran i que sigui d’ús exclusiu i autogestionat.
— Impulsarem un projecte intergeneracional per tal que joves i gent gran treballem junts per tal d’aconseguir benestar i lluitar contra la solitud.
Això va de gent gran

— Impulsarem una atenció mèdica centrada en la persona, que en respecti l’autonomia i en promogui l’empoderament.
— Promourem una xarxa de voluntariat en l’àmbit de la salut.
Això va de salut

— Negociarem la mobilització dels habitatges buits i promourem la construcció d’habitatge de lloguer social, especialment per als joves i la gent gran.
Això va d’habitatge

— Impulsarem programes d’educació global, amb l’objectiu d’aconseguir l’aprenentatge al llarg de la vida i la inclusió real, a través un model educatiu participatiu que contempli l’educació en el temps lliure i els estudis públics en música i arts.
— Treballarem per aconseguir una oferta formativa de formació professional i de cicles de grau mitjà i superior al nostre municipi.
Això va d’educació

— Vetllarem pels drets socials i nacionals, individuals i col·lectius, la recuperació de la memòria històrica i el dret a decidir-ho tot.
Això va d’identitat

— Crearem un Consell Ciutadà que impulsi els pressupostos i els projectes participatius i que sigui un reflex de les voluntats de la ciutadania.
Això va de participació ciutadana

— Crearem un programa de voluntariat i de mentoria per a les refugiades.
Això va de refugiades

Ecologia

Ara és el moment d’aturar el canvi climàtic! En un planeta finit, sotmès a una crisi global, el model econòmic capitalista posa en perill la vida i el
benestar de molta gent en el present, i de totes les generacions futures. Volem fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys
impacte ambiental. Cuidem el planeta: energia verda i decreixement!

— Crearem un espai per emprenedors i autònoms per al treball compartit, amb especial atenció a les dones emprenedores.
Això va d’ocupació

— Treballarem per un aprofitament forestal i agrícola sostenible, consolidarem la biomassa i la silvopastura amb la creació de més ramats de cabres i ovelles. Crearem un cinturó agrícola i forestal al voltant del poble.
— Aprovarem usos que protegeixin camins, senders, la fauna i la vegetació i que afavoreixin la prevenció d’incendis.
— Donarem suport a la utilització i la implementació d’energies renovables i recuperarem la proposta de soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió.
Això va de sostenibilitat

— Prioritzarem el comerç de proximitat.
— Crearem un model d’oci alternatiu, que fomenti la salut i nous hàbits de consum.
Això va de comerç

— Recuperarem el centre municipal d’acollida d’animals i impulsarem un programa de voluntariat d’ajuda als
animals
— Crearem espais lúdics per a compartir moments d’oci amb els nostres animals de companyia.
Això va d’animals

— Impulsarem un pla d’estudi amb l’objectiu de facilitar la mobilitat real en tot el municipi.
— Promourem el transport compartit i ampliarem els horaris de bus del cap de setmana.
Això va de mobilitat

— Farem campanyes de sensibilització en la lluita contra el canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir residus zero i implementarem la recollida selectiva de brossa porta a porta.
Això va de reciclatge

— Estudiarem i adaptarem l’actual Pla General d’Urbanisme a la realitat i necessitats actuals, aprofitant les xarxes de subministraments i espais per tal d’afavorir el creixement sostenible.
Això va d’urbanisme

— Instarem a les operadores locals de fibra òptica a la implantació de la tecnologia 5-G.
— Apostarem per la transformació digital i avançarem en l’administració electrònica, minimitzant-ne l’escletxa digital.
Això va de tecnologia

Feminisme

Només hi haurà revolució democràtica si aquesta és plenament feminista. Cal feminitzar el món i aconseguir la igualtat plena i efectiva. Hem d’acabar amb la barbàrie que és la violència de gènere. El món és divers. Visca la
diversitat de gèneres. És més: fora els gèneres i visca l’amor lliure i sense
estereotips.

— Facilitarem la introducció de la perspectiva de gènere a l’escola, desmuntant-ne estereotips i rols de gènere.
— Fomentarem la formació de professorat i de personal de les institucions públiques (funcionaris, policies, serveis sanitaris…) en visió de gènere i no-sexista.
— Impulsarem accions i cursos en l’àmbit associatiu i dels esports. Promourem protocols d’assetjament a les entitats i punts lila en tots els espais lúdics.
Això va d’educació feminista

— Crearem una Oficina d’igualtat i diversitat sexual.
— Convertirem els dies de reivindicació feminista i LGTBI + en veritables diades municipals.
Això va de LGTBI +

— Organitzarem formacions periòdiques al Centre Cívic sobre feminismes.
— Apostarem per una programació i visibilització cultural femenina.
Això va de cultura femenina

— Proposem desplegar un pla d’abordatge integral de les violències masclistes amb recursos i serveis per a la prevenció, la detecció, l’atenció, la reparació i la formació de violències masclistes, actuali­tzant-ne els protocols.
— Garantirem més recursos professionals per a l’acompanyament familiar i, especialment, per a la protecció a la infància.
Això va de violència zero