Habitatge públic i centre de la gent gran, un gran repte pendent

El passat ple extraordinari es va aprovar la 4a modificació de crèdit de 2022, sumen un total d’1.650.000 € destinats al trasllat de la línia elèctrica de l´av. Mediterrània. Creiem que l´equip de govern hauria de repensar la inversió que farà de quasi 6.000.000 € pel desviament. És imprescindible, davant la necessitat que tenim a Begues d´habitatge públic de lloguer?

Evidentment, els objectius principals de JUNTS són essencialment capitalistes. Els importa més arribar a acords sucosos per les elits i per les grans empreses, que les necessitats reals del poble.

Què van aconseguir en habitatge les companyes d´ICV, governant durant la legislatura 2007-11?

1. Una permuta amb parcel·les de Can Amell, per adquirir l’antic solar del cine Goula per habitatge públic.
2. Aprovar el projecte i fer la modificació del PGOU al c/Ferran Muñoz, on anaven 16 habitatges per a la gent gran, que van ser desestimats per l’actual equip de govern.
3. Es va executar el projecte de 18 habitatges de lloguer.
4. Es va executar la construcció de 33 habitatges de compravenda al barri de Mas Pasqual.

Quina és la situació actual?

1. Davant del Centre Cívic està prevista, i aprovada des de la legislatura 2007-11, la construcció de 16 habitatges públics de lloguer. El govern actual ignora aquest avanç projecte.
2. Des de la legislatura anterior de JUNTS està pendent la construcció de 30 habitatges a l’Escorxador. Això sí, el cartell de la promoció el van col·locar, ben ràpid, just abans d´eleccions municipals de 2019. Seguim sense projecte constructiu!

I què passa amb l’obertura del centre de Dia per la Gent Gran? Seguim sense saber com es gestionarà, ni quantes places públiques hi haurà. I que farà qui no pugui pagar els preus concertats?

Obriran el centre just abans d´eleccions?