Acabem el 2021 parlant del futur energètic de Begues. A l´abril d´aquest any ens vam posicionar en contra de donar una llicència a Nedgia per instal·lar un 2on dipòsit de gas a Mas Pasqual. L´informe de l´AMB diu: “…l’activitat haurà d’incorporar(…) una franja perimetral de seguretat de 10 m(…), i a continuació una de protecció de 25 m…” I l´informe tècnic de l´aj. de Begues també afirma: “Aquesta condició de seguretat no és possible assolir-la en les condicions actuals…”

Ens entristeix profundament que l´equip de govern mai escolti les aportacions del nostre grup polític. En canvi, en aquest i altres temes, segueixen en la mala direcció per tal de no acceptar el que ja advertia l´oposició.

En referència a energia verda com la fotovoltaica, l´energia del futur, som els que anem més enrederits a tota l’ AMB. De fet la majoria de municipis disposen ja del seu mapa de sostres on es posa de manifest el seu potencial de generació d’energia solar i a Begues ni hi és ni se l’espera! Qualsevol que conegui mínimament el nostre poble sabrà que pocs municipis tenen una situació més òptima pel que fa a la capacitat de cobrir gran part de l´energia que necessitem amb energies verdes. L’aj. de Begues ha d’incentivar amb determinació la implantació de plaques fotovoltaiques.  Hem d’optar per la desgasificació, amb ordenances fortes, ajudant a crear comunitats energètiques i generant horts solars. No ens podem ancorar en una energia del passat, situant-nos en una posició estratègica desfavorable per assumir els canvis que ens vindran de manera immediata.

És vital l´autoconsum i el model de producció descentralitzada i compartida, la UE també es posiciona en un horitzó verd i renovable. Per què nosaltres no?

Seguim treballant per un futur millor i desitgem un 2022 ple d´esperança!