Comencem el 2022 amb uns pressupostos aprovats sense reunions preparatòries, sense comptar amb l´oposició. Any rere any demanem que l´equip de govern organitzi aquestes reunions, amb temps suficient per estudiar tota la documentació i poder aportar propostes que siguin escoltades i avaluades.

Recordem que el pressupost municipal – el pla econòmic i financer anual – és l’eina clau per a la gestió pública. Considerem imprescindible que s´escoltin les idees, suggeriments i possibles millores, de tots els grups municipals. Som regidores, també escollides per la ciutadania, per donar veu a les seves necessitats i inquietuds. Escoltar a tothom enriqueix en tots els àmbits. Tancar-se en banda no fa avançar a ningú, és estancar-se en la mediocritat.

Un altre exemple el tenim amb el nou concurs organitzat per l´equip de govern: “PREMIS ÀNIMA BEGUETANA 2022”. Podia haver estat una bona idea si s’hagués organitzat amb transparència. Però no. Ho aproven en Junta de Govern, el 13/12/2021, sense dir res. El 23/12/2021 informen de la “proposta popular”; el 9/01/2022 acabava el termini. On han explicat com funciona el concurs? Quines persones formen el jurat? Qui decideix? S’ha informat que hi ha 6 categories de premis, com a mínim, i que sols 1 categoria és a proposta de la ciutadania? Les altres les proposen tècnics municipals. I que el jurat el formen 5 persones de les quals 3 són l’alcaldessa, la directora del Centre Cívic i la tècnica de comunicació?

La participació real existia en els governs on participaven les companyes d´ICV-Entesa (1991-95 i 2007-11), on es treballava per una participació ciutadana i de tots els partits a màxims, no a mínims legals, que és el que fa la dreta quan governa sola!