Al·legacions modificació de crèdit

Al·legacions modificació de crèdit

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents Vista l’aprovació inicial a data 29 de novembre del 2022, de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2022 EN CONCEPTE DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I...

Al·legacions ordenances 2023

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2023 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE ORDINARI DEL DIA...
La cultura, avui més necessaria que mai!

La cultura, avui més necessaria que mai!

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, a tots els nivells. La cultura ens dona l’oportunitat d´aprendre, de sentir el que senten d´altres, de viure realitats molt allunyades de la nostra, d´experimentar i...