Sra. Guayarmina Saavedra Serrano, en el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors a data 27 de setembre de 2021 de que ja s´havia aprovat definitivament el “Projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues” tramitem enforma les següents AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS

 

Clica aquí per llegir les al·legacions