Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2023 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE ORDINARI DEL DIA 03 D´OCTUBRE DEL 2022.

 

Clica aquí per llegir les al·legacions