Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents

Vista l’aprovació inicial a data 29 de novembre del 2022, de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2022 EN CONCEPTE DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI passem a formular les següents al·legacions.

 

Clica aquí per llegir les al·legacions