Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents

Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28. Regulació de usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit i delimitació de les àrees arqueològiques.

 

Clica aquí per llegir les al·legacions