Al·legacions modificació de crèdit

Al·legacions modificació de crèdit

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents Vista l’aprovació inicial a data 29 de novembre del 2022, de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2022 EN CONCEPTE DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I...

Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28.

Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28.

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28. Regulació de usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit i...

Al·legacions ordenances 2023

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2023 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE ORDINARI DEL DIA...

La cultura, avui més necessaria que mai!

La cultura, avui més necessaria que mai!

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, a tots els nivells. La cultura ens dona l’oportunitat d´aprendre, de sentir el que senten d´altres, de viure realitats molt allunyades de la nostra, d´experimentar i...

Necessitem pacificar el nucli urbà de Begues! Fem-ho!

Totes tenim clar que tenim un planeta finit, sotmès a una crisi ecològica global greu. El model econòmic capitalista posa en perill la vida i el benestar de molta gent en el present, i de les generacions futures. És necessari fomentar maneres de relacionar-nos,...

Ells s’ho pasten i ells s’ho cuinen! I li diuen participació

Comencem el 2022 amb uns pressupostos aprovats sense reunions preparatòries, sense comptar amb l´oposició. Any rere any demanem que l´equip de govern organitzi aquestes reunions, amb temps suficient per estudiar tota la documentació i poder aportar propostes que...

Al·legacions reurbanització Torres Vilaró

Al·legacions reurbanització Torres Vilaró

Sra. Guayarmina Saavedra Serrano, en el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors a data 27 de setembre de 2021 de que ja s´havia aprovat definitivament el “Projecte constructiu...

Nou BEC!

Nou BEC!

Clicant aquí pots llegir el nou BEC!

Nou curs, mateixos problemes!

Comencem el nou curs 2021-22 i l´equip de govern segueix sense donar respostes concises a temes tan importants com per exemple:1_quan s´obrirà el centre de la Gent Gran i amb quines condicions? Com serà el funcionament intern? Com funcionarà l’organització i direcció...

Al·legacions MAT-Clúster Begues

Al·legacions MAT-Clúster Begues

En el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors que en data 19 de juliol de 2021 es va sotmetre a informació pública “el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud...

Al·legacions centre sanitari assistencial privat

Al·legacions centre sanitari assistencial privat

Begues, 27 de juliol de 2021 Sra. Mercè Esteve PiAlcaldessaAjuntament de Begues  Benvolguda Alcaldessa, Com a Begues en Comú passem a formular al·legacions i suggeriments  a l’aprovació inicial de l’Addenda al conveni urbanístic subscrit en data 11 de febrer de 2009...

Modificació de la línia de transport d’energia elèctrica

Modificació de la línia de transport d’energia elèctrica

Atès l’anunci d’informació pública sobre la sol·licitud de l’autorització administrativa prèvia i la declaració d’impacte ambiental corresponent a l’avantprojecte per a la modificació de la línia de transport d’energia elèctrica a 220 kV simple circuit...

Mitjans de legislatura, on estem? I a on volem anar?

Mitjans de legislatura, on estem? I a on volem anar?

CENTRE DE DIA Un projecte cabdal per a la vida de la gent, aturat durant anys. El problema ara és l’empresa de gestió: SUMAR SL Esperem respostes per part de l´equip de govern, enfront de la sentència del TSJC. No és una gestió directa perquè l’ajuntament no té la...

Davant la COVID, a Begues fem ramat!

Davant la COVID, a Begues fem ramat!

Des de BEC volem informar sobre la situació de la vacunació. Hi ha hagut una de les embranzides més importants d’aquestes darreres setmanes, coincidint amb la disponibilitat de vacunes. Estem convençudes que és un fet molt important per a tothom. Recordem que, ara per...

Transparència en l’activitat pública

Transparència en l’activitat pública

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei parla de les obligacions de l´ajuntament: (...) han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i...

Sentència TSJC: la gestió de SUMAR del Centre de Dia, qüestionada

Sentència TSJC: la gestió de SUMAR del Centre de Dia, qüestionada

L’adjudicació directa a l’empresa SUMAR de la gestió del centre de dia i unitats de convivència per la Gent Gran, realitzada al 2018, pot ser qüestionada d´acord amb una sentència contra l´Aj. d´Esparreguera, per adjudicar directament a l´empresa SUMAR la gestió d´una...

Impressions 2020 i desitjos 2021

Impressions 2020 i desitjos 2021

En primer lloc volem donar tot l’escalf a les persones que han patit aquesta horrorosa pandèmia, tant a nivell de salut, emocional com econòmic. El 2020 ha estat un any molt complex, un any ple de dificultats, d´incerteses i de pors. Necessitàvem una bona gestió i...

Al·legacions ordenances fiscals 2021

Al·legacions ordenances fiscals 2021

Begues, 29 de novembre de 2020 AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2021 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 14/10/2020 DE LA MEMÒRIA D’ALCALDIA A l’apartat d’impostos observem que hi ha un increment de l’IBI de...

Modificació puntual núm. 28 del PGOU

Modificació puntual núm. 28 del PGOU

Begues, 30 d´octubre de 2020 Benvolguda Alcaldessa,  Vista l’aprovació del avanç i avaluació ambiental de la modificació puntual número 28 del PGOU per la regulació dels usos en el sol no urbanitzable no especialment protegit passem a formular les següents...

No tot s’hi val!

No tot s’hi val!

No tot s'hi val! El transfuguisme polític és una pràctica perversa que deslegitima l’acció de govern i que, tot i la seva legalitat, considerem que no és ètic, i és contrari a l’acord antitransfuguisme que els partits signen en nombroses ocasions. Les votants se...

Al·legacions línies elèctriques

Al·legacions línies elèctriques

Al·legació BEC Begues en Comú sempre hem proposat el soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió perquè considerem que aquesta solució és l’òptima per raons tècniques, econòmiques i ambientals. Per aquests motius hem presentat una al·legació. Si voleu veure...

Soterrament línies elèctriques, ja!

Soterrament línies elèctriques, ja!

L'Ajuntament publica avui (10/1/20), aquesta notícia: En exposició pública l'avantprojecte per a la modificació de la línia d'alta tensió. El termini per presentar al·legacions és el 31 de gener, el document és públic des del dia 19 de desembre però...

Impressions del 2019 i destijos pel 2020

Impressions del 2019 i destijos pel 2020

Estimades veïnes i veïns, Aquest any ha sigut el meu primer contacte directe amb el funcionament intern del nostre ajuntament. De l´equip de govern esperava persones properes, respectuoses i sense paraules buides. Es van comprometre a l´inici de la legislatura a...

No es país para negras

No es país para negras

La obra narra el periplo vital de una mujer negra en España, que es la propia Silvia Albert Sopale nacida en San Sebastián en 1976, una niña negra en una familia de negroxs en un país de blancxs. Junto a ella, el espectador recorrerá cuarenta años y revivirá aquellas...

Toni Albà: No, gràcies!

Toni Albà: No, gràcies!

[Transcripció de la instància presentada a l'Ajuntament de Begues amb data 27 de juny de 2019] Sra. Mercè Esteve Pi Alcaldessa Ajuntament de Begues ​ Benvolguda Alcaldessa, El nostre grup municipal, Begues En Comú, vol exposar el seu explícit rebuig a la presència a...

Les nostres propostes

Les nostres propostes

Benestar Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, sense opressió ni explotació, i en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què vivim no ens...

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, sense opressió ni explotació, i en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què vivim no ens assegura una vida digna. Les persones necessitem tenir les nostres necessitats bàsiques cobertes (habitatge, sanitat, ensenya­ment…), per tal de poder desenvolupar tot el nostre potencial, siguem joves, adults o gent gran. Siguem dones, homes o allò que vulguem ser. Vinguem d’aquí o d’allà.
Ara és el moment d’aturar el canvi climàtic! En un planeta finit, sotmès a una crisi global, el model econòmic capitalista posa en perill la vida i el benestar de molta gent en el present, i de totes les generacions futures. Volem fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impacte ambiental. Cuidem el planeta: energia verda i decreixement!
Només hi haurà revolució democràtica si aquesta és plenament feminista. Cal feminitzar el món i aconseguir la igualtat plena i efectiva. Hem d’acabar amb la barbàrie que és la violència de gènere. El món és divers. Visca la diversitat de gèneres. És més: fora els gèneres i visca l’amor lliure i sense estereotips.

Vols saber que passa a Begues?
Subscriu-te per rebre notícies, activitats i propostes de la comunitat BEC

    El teu nom

    El teu correu-e