Al·legacions modificació de crèdit

Al·legacions modificació de crèdit

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents Vista l’aprovació inicial a data 29 de novembre del 2022, de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2022 EN CONCEPTE DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I...

Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28.

Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28.

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents Al·legacions a la modificació del Pla General núm 28. Regulació de usos en sòl no urbanitzable no especialment protegit i...

Al·legacions ordenances 2023

Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2023 APROVADES INICIALMENT EN EL PLE ORDINARI DEL DIA...

La cultura, avui més necessaria que mai!

La cultura, avui més necessaria que mai!

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, a tots els nivells. La cultura ens dona l’oportunitat d´aprendre, de sentir el que senten d´altres, de viure realitats molt allunyades de la nostra, d´experimentar i...

Necessitem pacificar el nucli urbà de Begues! Fem-ho!

Totes tenim clar que tenim un planeta finit, sotmès a una crisi ecològica global greu. El model econòmic capitalista posa en perill la vida i el benestar de molta gent en el present, i de les generacions futures. És necessari fomentar maneres de relacionar-nos,...

Ells s’ho pasten i ells s’ho cuinen! I li diuen participació

Comencem el 2022 amb uns pressupostos aprovats sense reunions preparatòries, sense comptar amb l´oposició. Any rere any demanem que l´equip de govern organitzi aquestes reunions, amb temps suficient per estudiar tota la documentació i poder aportar propostes que...

Una societat justa és aquella que permet i promou el desenvolupament de les persones que la integren, sense opressió ni explotació, i en condicions d’igualtat i dignitat. No hi ha desenvolupament, ni benestar, ni justícia si la societat en què vivim no ens assegura una vida digna. Les persones necessitem tenir les nostres necessitats bàsiques cobertes (habitatge, sanitat, ensenya­ment…), per tal de poder desenvolupar tot el nostre potencial, siguem joves, adults o gent gran. Siguem dones, homes o allò que vulguem ser. Vinguem d’aquí o d’allà.
Ara és el moment d’aturar el canvi climàtic! En un planeta finit, sotmès a una crisi global, el model econòmic capitalista posa en perill la vida i el benestar de molta gent en el present, i de totes les generacions futures. Volem fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys impacte ambiental. Cuidem el planeta: energia verda i decreixement!
Només hi haurà revolució democràtica si aquesta és plenament feminista. Cal feminitzar el món i aconseguir la igualtat plena i efectiva. Hem d’acabar amb la barbàrie que és la violència de gènere. El món és divers. Visca la diversitat de gèneres. És més: fora els gèneres i visca l’amor lliure i sense estereotips.

Vols saber que passa a Begues?
Subscriu-te per rebre notícies, activitats i propostes de la comunitat BEC

    El teu nom

    El teu correu-e